V pokladně není už ani vindra

Prosociální zákony hlavni
03.03.2013 Bulharsko-Varna. Korupce a
01.03.2013 Důchodci už nemají ani na bydlení!
a vysoké životní náklady od 10.2.2013 vyhnaly do ulic desítky tisíc lidí ve velkých městech v zemi. Situaci nezklidnila ani demise vlády Bojka Borisova 25.2. Uvedla to Rada seniorů včele se Zdeňkem Pernesem. Apeluje na rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení
01.02.2013 Podpora v nezaměstnanosti ...
13.02.2013 Mateřská a příspěvek ...
20.09.2012 Špatná novela zákona o právech dětí
...
13.04.2011 110 let -výročí narození Jacque Lacan, psychoanalytika
15.08.2011 svátek Nezávislosti Indie - Gándhí - Síla víry
13.04.2011 110 let -výročí narození Jacque Lacan, psychoanalytika
15.srpen 1947 je základem svátku Dne nezávislosti Indie, osvobození od anglických kolonizátorů. Za duchovního otce je považován Mahatma Gándhí, nar. 2.října 1869, zemřelý 30.ledna 1948. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jógínském principu ahimsá (nenásilnost). ... byl po Freudovi nejvýraznejším francouzský psychoanalytik a psychiatr. Výrazne ovlivnil francouzské intelektuály šedesátých a sedmdesátých let 20.soletí, zvláště poststrukturalisty. ...
23.03.2010 Ústavní soud versus důchody
15.07.2011 Životní minimum se od roku 2007-2011 v zákoně nevalorizovalo
Ústavní soud rozbouřil diskuzi kolem důchodů špatným rozhodnutím z 23.3.2010, kterým diktoval senátu a parlamentu, jak má vypadat důchodový zákon, protože jejch kolegovi právníkovi K.S.byl v roce 2006 přiznán důchod pouhých 13346Kč, za situace, kdy současný průměrný důchod činí 10 tisíc Kč a v roce 2006 byl mnohem nižší, ... Parlament za vlády Mirka Topolánka se rozhodl v roce 2007, že sníží částky považované za životní minimum. Díky asociální lehkomyslnosti a bezohlednosti se tato částka od toho roku nevalorizovala. Pro jednu osobu byla určena na 3126,-Kč. Existenční minimum činí 2020,-Kč. ...
06.07.2011 Novely zákonů o hmotné nouzi, o sociálních službách, o státní sociální podpoře,
01.01.2011 Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců a invalidů
o životním minimu a dalších zákonů ze sociální oblasti jsou v poslanecké sněmovně v 1.čtení. Máme se na co těšit. Kdo přijde o práci a nesežene ji do půl roku, má smůlu, zemře zřejmě hlady nebo možná skončí na psychiatrii. Děti je lépe si nepořizovat. Byrokracie přiroste, odbory sociální péče se přejmenují na pobočky Krajských úřadů práce. Stát vydá další finanční investice na výrobu nového IT systému, nepochybně na nevýhodnou outsorcingovou smlouvu, a to ještě předchozí IT systém, na nějž se vydaly nemalé prostředky, nebyl uveden řádně do provozu. Od roku 2012 mají začít platit. Pak to vypadá, jak doplácíme na důchodce a na jiné chudé lidi, ačkoli se finanční rpostředky promrhváají neefektivně v rámci státní správy a firem IT a poskytovatelů "sociálních služeb". Posuďte sami Od 1.1.2011 bude stát nemocenskou vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény ...
31.01.2011 Demonstrace kvůli školnému v Anglii, potlesk Vlády ČR
Problém školné v Anglii vyvolává ostré demonstrace, Vládá ČR mu tleská. Špatná jsou sebehezčí vládní a parlamentní hesla založená na principu trhej, kde se dá a dokud se dá. Nejsnazší je to na nemocných, na ženách s dětmi, na studentech. Tyto problémy existují nejen u nás v Česku, ale v pokročilejší míře i v zahraničí, například v Anglii. ...
30.08.2010 Nečas vyhlásil válku většině občanům
04.07.2010 100.výročí od narození sociologa Roberta.K.Mertona
Pan Předseda vlády ČR Nečas vyhlásil v souvislosti novelou zákoníku připravovanou panem Drábkem z TOP09 tvrdý boj proti zaměstnancům anebo uhazečům o práci a proti odborům hájícím v tomto jejich zájmy. ... Robert King Merton, narozený jako Meyer R. Schkolnick 4. července 1910 ve Filadelfie (zemřelý 23. února 2003 v New York) je považován za zakladatele sociologie vědy, představitele sociologického funkcionalismu. Zavedl do sociologie pojem sociologické paradigma, latentní a manifestní funkce atp. ...
06.05.2010 ČR-Sociální nerovnost, krize a nespravedlnost
05.05.2010 Ubývá české populace, přibývá sebevražd a mimomanželských dětí
Existuje v ČR především od roku 1993. Byla vyvolána chybným vývojem odměňování za práci a chybami při dělbě práce, chybami v rozvrhu vertikálním a horizontálním, vytvářením kasty právníků, především nepostižitelných doživotních funkcí v justici, nekontrolovatelností ministrů a jejich náměstků, parlamentních politiků, BIS, NKÚ, ÚOOÚ, Pozemkového fondu ČR, Katastrálních úřadu, PGRLF a.s. a politiků měst, ... Pro rok 1000 byl učiněn v Čechách odhad počtu obyvatel na území ČR cca 1 milion. V 17.století se odhaduje počet asi 2.5 milionu obyvatel. Od 18.století začalo docházet k velkému nárůstu obyvatelstva.V současnosti na počátku roku 2010 má ČR 10506813 obyvatel, z toho žen 5349616 a mužů 5157147, tedy cca 51% : 49 %. Průměrná hrubá mzda je 25752,- Kč. ...
06.5.2010 Společenské postavení učitele
11.4.2010 73.výročí narození Jotiby Govindrao Phule
Náročnost práce učitelů základních škol, stejně jako nároky na jejich kvalifikaci jsou vysoké. Vzdor tomu jejich platy jsou podprůměrné. Rodiče jsou přetíženi dlouhou prací v závislé činnosti. Neprospívá to našim dětem, jejich zdravý vývoj je ohrožen. Změna zákonů, např. 30 hodinová týdenní pracovní doba pro všechny zaměstnance může pomoci ... Indický otec sociálních práv Jotiba Govindrao Phule, který se narodil v roce 1827, je dodnes blahořečen a oslavován v indických zemích i ve světě. Více se lze dozvědět v angličtině i ve francouzštině...
cara

nahoru hlavni