Lidka 2012

Soudy jsou někdy spravedlivé

Někdy jsme též psanci moci, lenosti, hlouposti a arogance- Vztyk, Sednout, Mlčet

soudní jednání září 2014 červenec- srpen 2014 Sbírky zákonů ČR Zákony pro lidi Advokátor Vysokoškolské práce studentů práv Přehled soudců Státní zástupci
hlavni
Popelka Popelka
1As2/2014 NSS Brno->KSUL-USBrno 36C13/2014 KS v Praze - vecna prislusnost VSP 96 NCP 1667 / 2014
15C35/2014 OSCL-F.Pytela proti V.K.-OSP1 41C5/2014 žalovaní JUDr.Cervinkova Jana, Alena Novotná z OSP1 a ZMČP1
Paní Marsová V.,Kotěšovec V.proti ČR MS v Praze-prutahy Žalovaní 32C84/2008 MS Praha-prutahy
15C320/2011 OS Č.Lípa-F.Pytela x V.Kotěšovec ... 15C140/2012 OS Č.Lípa-F.Pytela x Kotěšovec...
6C368/2006OSP3-MS v Praze 26.9.2014V.K.x F.Pytela (nar.24.10.1960) 37C1/2010 MS Pha-PL x ČR Mze...ÚS a NS ČR
14.2.2014 Slávek Popelka u OS v Praze 1 10.4.2014 Bezpráví na Jiřím Wolfovi nepotrestáno u KS HK
Foto nahoře. Soud nebyl shovívavý Bachař Vondruška se směje, chce žalovat Jirku Wolfa, který má z lágrů a jeho tyranie doživotně podlomené zdraví.
78Cm206/2012 MS Pha-PL x Společenství vlastníků... 25C387/2008 OS Praha 4Neoprávněná žaloba od Nedvěda-Skončeno až 2014...
22.9.2014 jednání OSP3 6C3/2012 20.12.2006 Zahájeno 37C22/2008 KS v Praze...
Soudní jednání od 24.března 2014 Další soudní jednání od 17.března
cara

uvodni nahoru