Vodní hospodářství, hydrologie a hydrogeologie v ČR zdroje informací

Přehrady

Svaz vodního hospodářství ČR

Přehrady s vodní elektrárnou

Přehrady v ČR

Povodně aktuálně

Český hydrometeorologický ústav

Stav vody na řekách, informace ČHMÚ

Seznam povodí

Povodí Labe, státní podnik ČR

Povodí Odry, státní podnik ČR

Povodí Ohře, státní podnik ČR

Povodí Vltavy, státní podnik ČR

Povodí Moravy, státní podnik ČR

Lesy a malé vodní toky

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Vývoj hydrického působení lesů malých horských toků

Geologické informační centrum

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Zemědělská vodohospodářská správa

Ministerstvo životního prostředí

Výzkumný ústav vodohospodářský

Občanská sdružení

Povodí Mratínského potoka, sdružení obcí

Sdružení obcí v Povodí Opavy

Sdružení obcí povodí Stonávky

Sdružení povodí Sedlnice

Ostatní

Nový život v povodí 13 přehrad

Stav vody, březen 2005 na českokrumlovsku

Rybolov

Kvalita vody v povodí Střely

Povodeň v pražské ZOO 2002

Cestování

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně

Tocoen- služby pro životní prostředí, při přírodovědecké fakultě Brno